Breaking News

จิตอาสาอำเภอสัตหีบร่วมทำความดีทำความสะอาดปลูกต้นไม้ให้กับวัดและโรงเรียนวัดหนองจับเต่าเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ชมคลิป)

จิตอาสาอำเภอสัตหีบร่วมทำความดีทำความสะอาดปลูกต้นไม้ให้กับวัดและโรงเรียนวัดหนองจับเต่าเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันนี้ 17 มค.63  นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณวัดหนองจับเต่าและโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม


นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้สพกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความผูกพันใน4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งที่วันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและร่วมปลูกต้นไม้บริเวณซุ้มหน้าประตูทางเข้าวัด


การทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองและสะอาดสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323