Breaking News

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ83ปี (ชมคลิป)

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ83ปี

 

วันนี้ 17 ม.ค.63 พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบ 83 ปี ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด


โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง เป็นประจำทุกปี ตามวัตถุประสงค์ของเงิน กองทุนหมอพร โดยประกอบพิธีในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาล ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่พุทธศักราช 2547 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่17 การมอบทุนการศึกษาของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นอกจากจะแบ่งเป้นระดับการศึกษาแล้ว ยังแบ่งตามชั้นยศของผู้ขอทุนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มกำลังพล ซึ่งปีนี้กำนดมอบทุนการศึกษา 48 ทุน ทุนละ4000 บาท เงินจากกองทุนหมอพร 160,000 บาท ผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนการศึกษาได้แก่ พลเรือตรีหญิง นิภาภรณ์ เล้าโสภาภิรมณ์ มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา 30000บาท


พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ประจำปี 2563 จำนวนเงินอาจไม่มากนัก แต่น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระในการสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรของท่านได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งนับได้ว่าเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เนื่องจากเป็นเงินที่มาจาก กองทุนหมอพร องค์บิดาของทหารเรือไทยที่พวกเราเคารพนับถือ และเป็นปีครบรอบ 83 ปี ในการก่อตั้ง สำหรับผู้ที่ได้รับทุนในวันนี้ ก้ขอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ สืบไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323