Breaking News

เชียงใหม่-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เชียงใหม่-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันนี้ (17 ม.ค.63) ที่ ห้องโถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย


โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่เป็นหลักฐานสำคัญว่า ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี


เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินกับประชาชน ทรงมีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ให้ความสำคัญของพระพุทธศาสนา จัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 1826 ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน


////////////////

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว