Breaking News

ชุมพร – การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (PAC) (ชมคลิป)

ชุมพร – การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (PAC)

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (PAC) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
อุทยานแห่งชาติไทยจัดโครงการ สมุดบันทึกสะสมความดี เที่ยวอุทยานแห่งชาติไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ขยะคืนถิ่น” กติกาการร่วมกิจกรรม 1. ไม่สร้างขยะ โดยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำปิ่นโต กล่อง ข้าว ถุงผ้า ฯลฯ (เพียงแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู) #รับตราประทับ2ดวง 2. ไม่นำโฟม / พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวเข้าอุทยานแห่งชาติ #รับตราประทับ1ดวง 3. นำขยะกลับออกนอกอุทยานแห่งชาติ ทุกๆ 0.5 kg. #รับตราประทับ1ดวง สะสมตราประทับครบ 10 ดวง แลกรับบัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี


การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (PAC)มีวาระการประชุม สถิตินักท่องเที่ยว และเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ไตรมาส ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 การดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะ และครีมกันแดด แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 25 หมู่บ้าน 11 ตำบล 3 อำเภอ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จัดโครงการกิจกรรมขยะคืนถิ่น เพื่อรณรงค์การลด / งดการใช้พลาสติก และประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่อง ปรับค่าบริการสำหรับ ยานพาหนะที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (PAC) ประชุมแล้วมีความคิดเห็นให้รณรงค์ตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบ


การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (PAC)วาระเรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร(PAC) และโครงการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อขออนุมัติใช้เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยจัดหามาทดแทนของเดิมที่ชำรุด ดังนี้ เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 ชุด เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม และเครื่องอบผ้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี ทดแทนของเดิม จำนวน 2 คัน จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ทอแทนของเดิม ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน จัดซื้อเรือยางท้องแข็ง ทดแทนของเดิม ขนาด 100 แรงมา ยาว 6.10 เมตร กว้าง 2.5 เมตร


นายกรรณเกษม มีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่กะชุมพร กล่าวว่า เรื่องปัญหาที่ดินมันเป็นปัญหาเฉพาะรายถ้าตอบในภาพรวมตอบยาก แต่ก็ยังให้โอกาส ในส่วนที่ถูกต้อง โดยมีร่องรอยการทำกินจากภาพถ่ายดาวเทียมในปีพ.ศ. 2545 ไม่ใช้ผู้บุกรุกใหม่ถ้าทำกินหลังวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยยึดเอาภาพถ่ายดาวเทียม จะถือว่าเป็นผู้บุกรุกใหม่ จะต้องถูกดำเนินคดีทุกราย โดยการแก้ไขของอุทยานแห่งชาติหมู่กะชุมพร จะดำเนินแก้ไขเป็นรายๆไป เพราะว่าปัจจัยแต่ระแปลงก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงทำความเข้าใจในภาพรวมว่า จึงต้องแก้ปัญหาเป็นรายๆไป กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังแก้ไขไปตาม พรบ.แห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 ๙งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 240 วัน ตั้งแต่ พรบ.บังคับใช้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2562 นี้


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514