Breaking News

ชลบุรี-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพ.ศ 2563 ด้วยคำขวัญที่ว่าโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย (ชมคลิป)

ชลบุรี-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพ.ศ 2563 ด้วยคำขวัญที่ว่าโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ได้กำหนดจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนงนุช เทรดมิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้หัวข้อแก่นสาระงานวันครูว่า โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย พร้อมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น

 

พิธีการทางศาสนา ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่ออุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ รวมถึงพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส พิธีกล่าวคำปฏิญาณ พิธีมอบโล่รางวัลให้กับครู รวมถึงประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูในวันนี้รวมทั้งสิ้น 1,800 คน โดยมี ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธาน

ประสานงานข่าว
ผอ.วิศิษ อ้นขวัญเมือง

พิมพ์ชนก โพธิ์เวียง ถ่ายภาพ
ธัญกิตติ์ อ่อนแสง (อี๊ดกระแสข่าว)รายงาน