Breaking News

ผบ.กร.ตรวจความคืบหน้าบูรณะศาลเสด็จเตี่ยพร้อมปลูกต้นประดู่แดงเพื่อความเป็นสิริมงคล (ชมคลิป)

ผบ.กร.ตรวจความคืบหน้าบูรณะศาลเสด็จเตี่ยพร้อมปลูกต้นประดู่แดงเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

วันนี้ 16 ม.ค.63 ที่ยอดเขาแหลมปู่เจ้า ศาลเสด็จเตี่ย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เดินทางมาสักการะ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์(เสด็จเตี่ย) พร้อมกับปลูกต้นประดู่แดง บริเวณหน้าศาลเสด็จเตี่ย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะศาล และตรวจเยี่ยมความคืบหน้า การบูรณะซ่อมแซมศาลเสด็จเตี่ย โดยมี ผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการ บูรณะศาลเสด็จเตี่ย และภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อแสดงความกตัญญูและสำนึกในพระคุณอันอเนกอนันต์ของพระองค์ท่านที่ทรงวางรากฐานของฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ


โดย ในวันที่ 29 มิ.ย.62 ที่ผ่านมานั้น พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น บูรณะศาลเสด็จเตี่ย แหลมปู่เจ้า ซึ่งมี พระครูสังฆกิจบูรพา (หลวงปู่บัว ถามโก) เกจิแห่งจังหวัดตราด เป็นประธานประกอบ พิธีพุทธาภิเษก (ปลุกเสกเดี่ยว) ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเป็นกองทุนบูรณะศาลเสด็จเตี่ยและภูมิทัศน์บนยอดเขาแหลมปู่เจ้า ให้สง่างามสมพระเกียรติ และเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสก่อสร้างกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (หลังใหม่) เพื่อมอบแก่ข้าราชการ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323