Breaking News

สุโขทัย-จัดใหญ่ นมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้องสวรรคโลกสุโขทัย

สุโขทัย-จัดใหญ่ นมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้องสวรรคโลกสุโขทัย

 

 


คณะศรัทธาวัดหนองโว้งพระอารามหลวง ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก ร่วมจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้อง วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 กราบขอพรหลวงพ่อสองพี่น้อง ชมตลาดโบราณเขาพระฉาย การประกวดธิดาละมุด โดยได้เตรียมการประชุมจัดงานไปเมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุม วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ที่ผ่านมา

โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดหนองโว้งพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในการประชุมเตรียมงานฉลอง ได้รับความร่วมมือจาก นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการ 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 เมืองบางยม หมู่ 1 สามเรือน และ หมู่ 3,7 ท่าทอง และเชิญชวนประชาชนที่มีความประสงค์เข้าเป็นคณะกรรมการฯเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์หลวงพ่อสองพี่น้อง และร่วมใจกันจัดงานสักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ นำเสนอ และรับมอบหมายงานในหน้าที่ของแต่ละชุดกรรมการจำนวนมาก


โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการให้ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ และบอกบุญไปถึงนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อให้ทุกท่านสักการะพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุโขทัย และกระตุ้นกางท่องเที่ยวในจังหวัดและอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง ให้มากขึ้น รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ที่มีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่สืบไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย