Breaking News

ตาก – อำเภอแม่สอดพร้อมกับกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมงาน ตาก รักษ์โลก กรีนปาตี้

ตาก – อำเภอแม่สอดพร้อมกับกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมงาน ตาก รักษ์โลก กรีนปาตี้

 


ที่อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์นายอำเภอแม่สอดและว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกิ่งกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงาน ตาก รักษ์โลก กรีนปาตี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกกิ่งกาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานยังมีการรับชมและบรรยาย การงดใช้โฟม ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ การปัญหาขยะภายในครัวเรือน พร้อมกันนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

///////////////
ภาพข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก