Breaking News

ชลบุรี-ตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาใช้แรงงาน พบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 19 คน (ชมคลิป)

ชลบุรี-ตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาใช้แรงงาน พบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 19 คน

 

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผู้อำนวยการ ศปป.2 กอ.รมน. พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รอง ผอ.รมน. จ.ชลบุรี ฝ่ายทหาร พ.ต.อ.กฤต ธิติทัศไนย ผู้กำกับ สภ.เสม็ด ตำรวจ สภ.เสม็ดร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. รวมทั้ง กอ.รมน จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จ.ชลบุรี ทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานก่อสร้างในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ปรากฏว่าพบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายเป็นชาย 42 คน หญิง 24 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน

ส่วนแรงงานที่ลักลอบเข้าเมือง และไม่มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายเป็นชาย 12 คน หญิง 7 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า รองลงมาชาวกัมพูชา ชาวมอญ และชาวไทยใหญ่ โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานจะได้ค่าแรงงานวันละ 350 บาท โดยมีหลายบริษัทได้เข้ามารับเหมางานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้ยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยไว้อีก 2 คัน เนื่องจากไม่หลักฐานประจำรถ หลังจากการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้ว จะได้ผลัดดันออกนอกประเทศต่อไป

ทางด้าน พล.ต.ศุรพงษ์ กล่าวว่า ในการตรวจแรงงานต่างด้าวครั้งนี้ เนื่องจากได้มีบางบริษัทได้มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการเอารัดเอาเปรียบไม่ยอมดำเนินการตามกฎหมาย และแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงานจะไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย จึงอยากให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานอย่างมีความสุขไม่ต้องหลบหนี เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ ที่สำคัญหากมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที


ภาพ-ข่าว รุ่งโรจน์ ฤฤ#สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน