Breaking News

สพร. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริม “การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์” ประจำเดือน ม.ค. 63

สพร. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริม “การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์” ประจำเดือน ม.ค. 63

 

 


วันพุธที่ 8 ม.ค.63 นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) สนง.กศน. มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “รับมืออย่างไรให้ปลอดภัยจาก PM 2.5” โดย นางสาวภัทรียา เกตุสิน และ นางสาวพิรพร เพชรทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบ “การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมหลากหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากเดิม อาทิ ข้าราชการตำรวจ ครู บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ เครือข่าย ทสม.จ.นนทบุรี ฯลฯ ร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ภายใต้การดูแลของ สพร. สนง.กศน.

ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม เปิดให้บริการทุก วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น. นอกจากจะเปิดให้บริการในลักษณะของห้องอ่านหนังสือ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังให้บริการในลักษณะของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นประจำทุก วันจันทร์ พุธ และศุกร์ของเดือน ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.

และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริม “การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์” ประจำเดือนมกราคม 2563 เพิ่มดีกรีความ wow!!…wow!! หลากหลายมิติรอให้ท่านร่วมสัมผัส ทุกๆ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ฟรี!! ทุกกิจกรรม 🤩

💛ทุกๆ วันจันทร์ 6 , 13 , 20 และ 27 “เก่งภาษาจีนได้ ไปไหนก็สนุก” โดย นางสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ข้าราชการบำนาญ สช.กระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรบรรยายเสริมการเรียนรู้

💗อังคารที่ 14 “ถุงหอมการบูร” โดย น.ส.สุจิตรา เทพธี และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรบรรยาย

💚พุธที่ 15 ” พื้นฐานการนวดเพื่อสุขภาพ” โดย นายบุน ตามจิตเจริญ ประธานชมรมแพทย์แผนไทยร่มไทร วิทยากรบรรยาย

💗อังคารที่ 21 “หลักสูตรดอกบัวหรรษา” โดย อ.ศศิธร อกอุ่น กศน.เขตพระนคร วิทยากรบรรยาย

💚พุธที่ 22 “กัญชากับทิศทางเศษฐกิจไทย” โดย ดร.อภิวัฒ จ่าตา ผู้อำนวยการสำนักข่าว GANJA TV วิทยากรบรรยาย

💗อังคารที่ 28 “เทียนหอมของที่ระลึก” โดย น.ส.สุจิตรา เทพธี และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรบรรยายและสาธิตการทำ

💚พุธที่ 29 ม.ค.63 เรื่อง “พื้นฐานการเป็นพิธีกรและนักจัดรายการเบื้องต้น” โดย นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น เจ้าหน้าที่วารสารวิชาการ กองบรรณาธิการวารสารปัญญาภิวัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยากรบรรยาย

นอกจากนี้ยังมีนักจัดรายการจากสถานีวิทยุเมืองนนท์สัมพันธ์ Click FM 99.25 MHz โดย ป. สุโขทัย พร้อมด้วยน้องรุ่งรัชนี ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานสมาคมสื่อมวลชนฯ ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ จัดไลฟ์สด!! ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบกันอย่างกว้าง และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อย่า!! wow!!…จนกว่าท่านจะได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

เจนกิจ นัดไธสง ประชาสัมพันธ์ สพร. รายงาน