Breaking News

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 5 (กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 (ชมคลิป)

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 5 (กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. นาวาเอก ชัยวัฒน์ ม่วงนวล ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 5 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 5 (กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาโทหญิง นิลวรรณ ชุณชาติ ครูใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม รวมทั้งข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ และเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก

ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคร และยังเป็นการฝึกให้เด็กทำกิจกรรม แสดงออกถึงพัฒนาการที่สมวัยของเด็กและมีความสนุนสนานร่วมกัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสใกล้ชิดกับบุตรหลานของตนอันเป็นพลังสำคัญในการอยู่ร่วมกัน โดยในงานจัดให้การแสดงกิจกรรมบนเวทีของเด็กๆ ชั้นต่างๆ มีการแจกของขวัญ ของรางวัล และเลี้ยงอาหารมากมาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผูใหญ่ใจดีจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ

ในการนี้ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ โดย คุณวีระวรรณ แทนขำ ได้นำสิ่งของและอาหารมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และได้ร่วมมอบของขวัญและรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุนสนานและรอยยิ้มของเด็กๆ และแขกผู้มาร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 0825313717