Breaking News

“หม่อมเต่า” สั่งด่วนประกันสังคมเข้าช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตน เสียชีวิตจากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี :

“หม่อมเต่า” สั่งด่วนประกันสังคมเข้าช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตน เสียชีวิตจากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี :

 

จากเหตุการณ์ปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน สาขาลพบุรี เลขที่ 555/5 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 เวลา 20.30 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสั่งกำชับเร่งด่วนให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนได้มอบหมายให้นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการให้ความช่วยเหลือญาติของผู้ประกันตนที่ประสบเหตุดังกล่าวโดยด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ประกันตน 6 ราย ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวธิดารัตน์ ทองทิพย์ พนักงาน บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิได้รับเงินกรณีเสียชีวิตจากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้
– ค่าทำศพ จำนวน 33,600 บาท
– เงินค่าทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต เดือนละ 7,700 บาท จำนวน 924,000 บาท
– เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 34,574.19 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
– รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 992,174 บาท
2. นายธีรฉัตร นิ่มมา พนักงานรักษาความปลอดภัยของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส พี วี จำกัด เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิได้รับเงินกรณีเสียชีวิตจากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้
– ค่าทำศพ จำนวน 33,600 บาท
– เงินค่าทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต เดือนละ 5,915 บาท จำนวน 709,800 บาท
– เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 51,953.41 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
– รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 795,353.41 บาท
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กำชับให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีดูแลทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ได้เข้าเยี่ยมดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช พร้อมแนะนำการเบิกสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแก่ทายาทเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน