Breaking News

กรมอู่ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 130 (ชมคลิป)

กรมอู่ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 130

 

 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 ที่กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ 130 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีทางศาสนา และมีผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กล่าวว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอู่หลวง ซึ่งคือที่ตั้งของ อธบ.อร. ในปัจจุบัน ดังนั้น กรมอู่ทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ 9 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา โดยจะจัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชกา

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 130 ปี เจ้ากรมอู่ทหารเรือได้มีดำริให้จัดกิจกรรมต่างๆ คือจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค.63 โดยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต และ Big Cleaning Day วันที่ 8 ม.ค.63 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการของกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ และในวันนี้ 9 ม.ค.63 จัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและกำลังพลของกรมอู่ทหารเรือ

ข่าวโดย เจี๊ยบโฟกัส 0825313717