Breaking News

ชลบุรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง หลังสภาพอากาศแห้งแล้ง และร้อนจัด พร้อมเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรอง หวั่นวิกฤตขาดแคลนน้ำ (ชมคลิป)

ชลบุรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง หลังสภาพอากาศแห้งแล้ง และร้อนจัด พร้อมเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรอง หวั่นวิกฤตขาดแคลนน้ำ

 

 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่เสี่ยง ต่อประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งเรื่องแหล่งน้ำ อากาศ อุณหภูมิที่ร้อนจัด ดังนั้นจึงได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับภัยแล้ง ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่จัดแสดง


ขณะนี้ทางสวนสัตว์ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ เพิ่มจำนวน 5 บ่อ ซึ่งในแต่ละบ่อสามารถสูบน้ำขึ้นมา ซึ่งสามารถรองรับการใช้น้ำได้ไปจนถึงหน้าฝน แต่อย่างไรก็ตามหากฝนมาล่าช้ากว่ากำหนด อาจมีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะถือว่าปีนี้ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง
นายอรรถพร กล่าวต่อไปว่า ส่วนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอื่น โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของสัตว์ในส่วนการจัดแสดง ซึ่งมีหลากหลายจุด โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด เช่น

เปิดสปริงเกอร์ ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์ที่นำมาจัดแสดง ส่วนการใช้น้ำของสำนักงาน หรือการรดน้ำต้นไม้ อาจจะต้องลดปริมาณลงบ้างเล็กน้อย เพราะน้ำส่วนใหญ่ต้องดูแลสัตว์ ในส่วนนี้ก็เป็นมาตรการในการป้องกัน ได้เตรียมไว้รับมือก็คือ การออกสำรวจแหล่งน้ำบนภูเขาซึ่งเราก็เจอแหล่งน้ำบางส่วนที่เป็นน้ำซึมเราจึงทิ้งระยะไว้ให้มีน้ำมากพอก่อนจะนำน้ำลงใช้ ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองก็จะบริหารการจัดการน้ำให้ดีที่สุด ด้วยสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี่ก็ต้องช่วยกันประหยัดและมีมาตการในการใช้น้ำอย่างอย่างเข้มงวด


จารุ สุขศรี รายงาน