Breaking News

เชียงใหม่-งานเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย (ชมคลิป)

เชียงใหม่-งานเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

 

 

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย นางสุจิตรา ดูไร และครอบครัว ในโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชิรีช เจน กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุภาพ มานตาลา ประธานชมรมชาวอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ นายรันยีต ซิงห์ อดีตประธานชมรมชาวอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่