Breaking News

จันทบุรี-ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วัน อันตราย จันทบุรีตาย 5 บาดเจ็บ 40 (ชมคลิป)

จันทบุรี-ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วัน อันตราย จันทบุรีตาย 5 บาดเจ็บ 40

 

 

ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดจันทบุรี สรุปอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วัน อันตราย จันทบุรีพบผู้เสียชีวิตที่รายงานเข้าระบบรวม 5 ราย เป็นชาย 4 หญิง 1 บาดเจ็บ Admit นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 40 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 14 คน มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนน 43 ครั้งแยกเป็น อ.เมือง 21 ครั้ง อ.สอยดาว 7 ครั้ง อ.นายายอาม 4 ครั้ง อ.มะขาม 4 ครั้ง อ.ท่าใหม่ 2 ครั้ง อ.แหลมสิงห์ 2 ครั้ง อ.แก่งหางแมว อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.ขลุง

เกิดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอละ 1 ครั้ง สาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรา 23 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 9 ครั้ง ตัดหน้ากระชั้นชิด 6 ครั้ง ทัศนะวิสัยไม่ดี 6 ครั้ง หลับใน 3 ครั้ง มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 2 ครั้ง และมีสิ่งกีดขวางบนถนน 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามในช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัด ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน จิตอาสาบริการ และ ภาคเอกชนในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

มีการตั้งจุดตรวจทั้งถนนสายหลัก และ ถนนสายรองรวม 38 จุดตรวจเรียกตรวจรถทั้งสิ้น 72,241 คัน ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรรวม 12,767 ราย แยกเป็น ไม่มีใบขับขี่ 3,076 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,938 ราย ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2,663 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,985 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 1,556 ราย เมาสุรา 170 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 160 ราย ขับรถย้อนศร 132 ราย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 52 ราย และ แซงในที่คับขัน 35 ราย สรุปโดยฝ่ายเลข ศปถ.จบ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก