Breaking News

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชวนวิ่งกับโครงการ PNU Running 15 Anniversary เปิดรับสมัครแล้ว ทั้งประเภท FUN RUN และ Mini Marathon

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชวนวิ่งกับโครงการ PNU Running 15 Anniversary เปิดรับสมัครแล้ว ทั้งประเภท FUN RUN และ Mini Marathon

 


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดโครงการ PNU Running 15 Anniversary “15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ FUN RUN 5 กิโลเมตร ชาย,หญิง และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ชาย,หญิง ตามช่วงอายุต่างๆ โดยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3,4 ได้รับของที่ระลึก ในทุกประเภทการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีรางวัลวิ่งแฟนซี รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศ 1,500 บาท และ 1,000 ตามลำดับ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ค่าสมัคร 315 บาท จะได้รับเสื้อ , BIB , อาหาร และเหรียญเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้ององค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส หรือสมัครผ่าน LINE Add LINE ID : @su.pnu

เส้นทางการแข่งขันมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร 081 – 3573626

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส