Breaking News

ปทุมธานี-จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2563 มีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2563 มีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ.วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน นำประชาชนทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่


มีพระครูวิสุทธิธีราจาร (พระอาจารย์อนงค์) เจ้าอาวาสวัดบางเตยกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ พร้อมกล่าวอวยพรพี่น้องประชาชน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ ที่รอบบริเวณวัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โดยพิธีการนายชาญ พวงเพ็ชร์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย บรรยากาศมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป

ซึ่งการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง สำหรับการเริ่มต้นกับสิ่งดี ๆ ตั้งมั่นในความดี เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้เยาวชนระลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี โดยประชาชนต่างตั้งใจพาครอบครัวทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว


ทั้งนี้ วันขึ้นปีใหม่ต่างถือกันว่า เป็นวันที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ของปีต่อไปอีก และในเวลาเดียวกันทำให้เราได้สำรวจตัวเองย้อนหลังไป 1 ปีว่า ตลอดระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วนั้น เราได้ประกอบกรรมดีกรรมชั่วไว้อย่างไรบ้าง และในปีใหม่ที่จะถึงนี้เราจะคิดแก้ไข หรือประกอบการงานอย่างใดต่อไปอีก

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน