Breaking News

แม่ฮ่องสอน-ผบ.ร7 พัน 5 เยี่ยมจุดให้บริการนักท่องเที่ยวสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

แม่ฮ่องสอน-ผบ.ร7 พัน 5 เยี่ยมจุดให้บริการนักท่องเที่ยวสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ในการตรวจเยี่ยม กพ. ร้อย.ร.751 จำนวน 2 ฐานปฏิบัติการ ได้แก่ บก.ร้อย.ร.751 ฐานฯบ้านแพมกลาง ต.ทุ่งยาว และ ฐานฯดอยแม่ยะ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ โดย ร.อ.ปรัชญา วัฒนา ผบ.ร้อย.ร.751 ให้การต้อนรับ บริเวณ จุดบริการนักท่องเที่ยว

และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 7 วันอันตราย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตรวจเยี่ยม โดยในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ขึ้นเที่ยวเหนือ อำเภอปาย เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเส้นทาง ปาย – แม่ฮ่องสอน เป็นภูเขาสูง และโค้งชัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


สุกัลยา / สุชานรี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401