Breaking News

สุโขทัย​-โครงการอาชีวะอาสา การอาชีพศรีสำโรงจัดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

สุโขทัย​-โครงการอาชีวะอาสา การอาชีพศรีสำโรงจัดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ณ หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

โดยมีนักศึกษาช่างประจำศูนย์ นักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ และนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมเป็นจิตอาสาและให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้ โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ให้บริการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563