Breaking News

ปทุมธานี-ประชาชนพาครอบครัวสวดมนต์ข้ามปี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ประชาชนพาครอบครัวสวดมนต์ข้ามปี

 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 19:30 น. ที่วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนพาครอบครัวร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อซำเปากง เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธวิถีไทยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 500 คนบรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายพระราชกุศลสิริมงคลเสริมบารมี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ขอพรให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ภายในพิธีมีพระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ได้อวยพรให้ชาวจังหวัดปทุมธานี ในวาระปีใหม่นี้ พ.ศ.2563 ที่มาถึงนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม ทำอย่างไรก็ได้ให้คนอื่นมีความสุข

หากเราสุขพอแล้ว ให้รู้จักความรักสามัคคี และช่วยกันรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ให้สืบต่อไปให้ลูกหลานในวันข้างหน้า และทางวัดเกาะเกรียง จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก วันที่ 11 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบุญมอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง โทร 085-12057610

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน