นครสวรรค์-โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสานสัมพันธ์ สัญจร องค์กรสมาชิก ภาค 8

นครสวรรค์-โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสานสัมพันธ์ สัญจร องค์กรสมาชิก ภาค 8

 

 

นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ และนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสานสัมพันธ์ สัญจร องค์กรสมาชิก ภาค 8 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ และประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์และองค์กรสมาชิก