ยโสธรภัยแล้งกระทบการผลิตน้ำประปาจนชาวบ้านไม่มีน้ำใช้

ยโสธรภัยแล้งกระทบการผลิตน้ำประปาจนชาวบ้านไม่มีน้ำใช้

 

(30 เมษายน 67 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยโสธรนอกจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซ็นเซียสแล้วยังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบต่างๆลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนแห้งขอดล่าสุดได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของหมู่บ้านป่าตาว ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร น้ำประปาไหลน้อยและบางจุดน้ำไม่ไหลมานานเกือบ 1 เดือนแล้ว จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคในแต่ละวันและชาวบ้านต้องพากันแก้ปัญหาและช่วยเหลือกันเองตามกำลังอัตภาพของแต่ละครอบครัว

โดยบางครอบครัวที่มีกำลังทรัพย์ก็ลงทุนเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำขึ้นมาใช้เองบ่อละหลายหมื่นบาทแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะพากันนำโอ่งน้ำใส่รถเข็ญที่มีอยู่นำไปบรรทุกน้ำจากบ่อน้ำที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านหรือบางคนก็จะไปขอน้ำจากคนที่มีบ่อบาดาลเป็นของตัวเองเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการชั่วคราวไปก่อน เนื่องจากน้ำประปาของหมู่บ้านไม่ไหลมานานเกือบจะ 1 เดือนแล้ว เพราะบ่อบาดาลที่ใช้สูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำเหลือน้อยและบางวันแห้งขอดจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้จนทำให้น้ำประปาไม่ไหลและบางวันก็ไหลน้อย

นางเนตรชนก พรมโยธา ชาวบ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ บอกว่า ที่บ้านของตนน้ำประปาไม่ไหลมานานเกือบจะ 1 เดือนแล้วจนตนได้รับความเดือดร้อนหนักเพราะไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำ ซึ่งตนเคยแจ้งให้ทางผู้นำชุมชนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ได้รับคำตอบว่าให้ช่วยเหลือตนเองไปก่อนตนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการนำโอ่งใส่รถเข็ญและไปขอน้ำจากเพื่อนบ้านที่มีบ่อบาดาลแล้วบรรทุกน้ำกลับมาใช้ในครอบครัวเป็นประจำทุกวันและต้องใช้น้ำอย่างประหยัด

ขณะที่ นายณรงค์ ศรีแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าตาว หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร บอกว่า ขณะนี้พบว่าระบบประปาของหมู่บ้านผลิตน้ำประปาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจึงทำให้น้ำประปาไม่ไหลและไหลอ่อนในบางวันจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งตนก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด เนื่องจากบ่อบาดาลที่ใช้สูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน จำนวน 3 บ่อ พบว่าปริมาณน้ำใต้ดินเหลือน้อยหรืออาจจะแห้งขอดจนไม่มีน้ำเหลือให้สูบขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้

ขณะที่ชาวบ้านจำนวนกว่า 150 ครัวเรือน ที่ต้องใช้น้ำประปาของหมู่บ้านจึงไม่มีน้ำใช้และขณะนี้ตนได้ประสานขอรับการสนับสนุนน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เพื่อให้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบว่าชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคมาก่อนแต่พอมาถึงปีน้ำถือว่าแล้งหนักจนไม่มีน้ำผลิตน้ำประปา ส่วนในอนาคตและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวตนก็อยากจะให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการเจาะบ่อบาดาลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีระดับความลึกให้มากกว่านี้เพื่อจะได้มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

00000000000000000000000
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว 0832839589 ยโสธรรายงาน