มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จับมือ มูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท๊อปนิวส์ และ กลุ่มไทยสมายล์กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา หวังสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนไทย 
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จับมือ มูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท๊อปนิวส์ และ กลุ่มไทยสมายล์กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา หวังสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนไทย 
วันที่ 18 เมษายน 2567 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์  นางสาวนภสร ลำธารทอง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์และสื่อสารองค์กร และ ทีมงานสื่อสารองค์กร กลุ่มไทยสมายล์ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และมีฐานะทางครอบครัวยากจน ผ่านโครงการ สานฝันการศึกษา ประจำปี 2567 ของมูลนิธิยังมีเรา ณ สถานีข่าวท็อปนิวส์ โดยมี นายชยธร ธนวรเจต  ประธานมูลนิธิยังมีเราและคณะ เป็นผู้รับมอบ
นางเธียรรัตน์  เปิดเผยว่ามูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป (รถและเรือโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า) เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ให้กับกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และมีฐานะทางครอบครัวยากจน โดยนักเรียนจะต้องยังเรียนอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและอุดมศึกษา
ผ่านโครงการสานฝันการศึกษา ประจำปี 2567 ของมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท็อปนิวส์ การที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ผ่านโครงการสานฝันการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในด้านการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป