Breaking News

นครรังสิต เริ่มแล้วงานลอยกระทง ปทุมนคราธารานฤมิต จัดอบรมคนรังสิตเรียนรู้การทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต และ ทำขนมถ้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

นครรังสิต เริ่มแล้วงานลอยกระทง ปทุมนคราธารานฤมิต จัดอบรมคนรังสิตเรียนรู้การทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต และ ทำขนมถ้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่สนามกีฬาฟุตซอลชั่วคราว ด้านข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต(ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกและก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก) และ การฝึกอบรมการทำขนมถ้วย(ขนมถ้วยใบเตยขนมถ้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ และขนมถ้วยอัญชัญ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง ในชื่องาน ปทุมนครา ธารานฤมิต สายน้ำ สายชีวิต ทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์

โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมเปิดงานและทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้ทานกันอีกด้วย สำหรับการฝึกอบรมการทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต(ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกและก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก) และ การฝึกอบรมการทำขนมถ้วย(ขนมถ้วยใบเตยขนมถ้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ และขนมถ้วยอัญชัญ) เป็นการจัดกิจกรนมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตเทศบาลนคร


รังสิตร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้และเพื่อเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม มาบอกเล่าคนรุ่นหลัง ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กแดง ผู้มีความรู้ความสามารถในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตมาเป็นวิทยากรในการ ฝึกอบรม ซึ่งแบ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกและก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกและได้รับเกียรติจาก เจ้าของร้านพี่ควรขนมถ้วยโบราณ ผู้มีความรู้ความสามารถในการทำขนมถ้วย มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งเป็นขนมถ้วยใบเดย ขนมถ้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ และขนมถ้วยอัญชัน โดยมีประชาชนเข้าร่วมการอบรมกว่า 300 คน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน