Breaking News

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรม”การดับเพลิงขั้นต้น”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรม”การดับเพลิงขั้นต้น”


วันนี้ 29 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป หมู่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดยะลา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร”การดับเพลิงขั้นต้น”

โดยเชิญท่านอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมฯเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถายประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจกรรมประเภทกิจการการก่อสร้าง กิจการที่ใช่สารเคมีอันตรายและกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้า และกิจการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯจำนวน 60 คน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา