06/12/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

สำนักเลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จัดพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ถวาย “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ๘๘ พรรษา และเสด็จประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักเลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จัดพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ถวาย “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ๘๘ พรรษา และเสด็จประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ เรือนไทยเพชรไพลิน มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ) เสด็จเป็นประธาน กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครบรอบ ๘๘ ชันษา) และทรงกรุณาถวายภัตตาหารเช้าแก่ พระมหาเถรานุเถระ ในการนี้ได้รับเมตตาจาก “พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ” กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม / พระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ตลอดจนพระมหาเถระจำนวน ๙ รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๓๙ น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รางวัล “เทพมเหศักดิ์ ” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประทานให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ
จากนั้น “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ประธานจัดงานฯ ขอประทานอนุญาต”กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

การจัดงานในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / สมาคมคนพิการภาคตะวันออก / สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ซึ่งมี ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 80 รางวัล อาทิเช่น อธืบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / อธิบดีกรมจัดหางาน / จัดหางานจังสมุทรปราการ / จัดหางานจังหวัดชลบุรี / บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ / เค เยาวราช / ดร.บุ๋ม ปนัดดา /มูลนิธิใจงาม / นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายศุพชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล บริษัท โอวาทแมด ฯลฯ

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ / นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี / ผู้อำนวยการเขตหนองแขม และ แขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

 

You may have missed