26/09/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

สระบุรี/อำเภอวิหารแดงนายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดงยืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ลอกคลองผ่านที่ปรึกษาฯรมว.กษ. ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สระบุรี/อำเภอวิหารแดงนายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดงยืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ลอกคลองผ่านที่ปรึกษาฯรมว.กษ. ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


นางอรนุช ครูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดงได้ยืนหนังสือขอความอนุเคราะห์นำรถขุดลอกคลองให้พี่น้องประชาชน ผ่านนายทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำสระบุรี ) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยมี นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง ให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลอง วิหารแดงเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการทำเกษตรตามที่ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จึงได้เร่งดำเนินการทันที

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

You may have missed