26/09/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

เพชรบูรณ์ -ชมรมนักรบไทย จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด และพระกิ่งสมเด็จโคตรเหล็กไหล เป็นรุ่นพิเศษ ตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

เพชรบูรณ์ -ชมรมนักรบไทย จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด และพระกิ่งสมเด็จโคตรเหล็กไหล เป็นรุ่นพิเศษ ตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

 

นายวิรุฬห์ ชลหาญ ประธานชมรมเครือข่ายนักรบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ชมรมนักรบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด และพระกิ่งสมเด็จโคตรเหล็กไหล เป็นรุ่นพิเศษเพท่อให้ประชาชนได้ มีไว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต และจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค แก่สมาชิกที่ยากจน ตามโครงการ”ยามศึกเรารบยามสงบเราไม่ทิ้งกัน” โดยในโอกาสนี้ ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง พลโททวี มาพงษ์ ที่ปรึกษาชมรมนักรบไทย และ ดร.วิรุฬห์ ชลหาญ ประธานเครือข่ายชมรมนักรบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านได้สนับสนุนบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด และพระกิ่งสมเด็จโคตรเหล็กไหล โดยหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม วัดศรีวิชัย จ.นครพนม ประกอบพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลดังกล่าว


นายวิรุฬห์ ชลหาญ ประธานชมรมเครือข่ายนักรบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชมรมนักรบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปประชาสัมพันธ์ และขอรับการสนับสนุนบูชาวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการจะมีบัตรประจำตัวที่ลงลายมือชื่อรับรองจากประธานชมรมฯ มาแสดงอย่างชัดเจน หากท่านพบเห็นสามารถให้การสนับสนุนได้ โดยไม่มีการบังคับ ขู่เข็ญใดๆทั้งสิ้น และทางชมรมฯไม่ขอรับบริจาคเรี่ยไรใดๆนอกจากการสนับสนุนบูชาวัตถุมงคลเท่านั้น สามารถบูชาได้ที่ ชมรมนักรบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 168/9 หมู่ 12 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หากพบว่าผู้ใดนำไปเรี่ยไรหรือมีการบังคับ ขู่เข็ญใดๆ กรุณาแจ้งทางโทรศัพท์ 062-413 8405

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

You may have missed