26/09/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

เพชรบูรณ์-“โรงพยายาลวังโป่งรับมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากเหมืองทองอัครา” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-“โรงพยายาลวังโป่งรับมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากเหมืองทองอัครา”

 

ที่โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสและแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมรับมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากบริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแล รักษาผู้ป่วยโควิด-19และป้องกันตนเอง สำหรับอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่นำมามอบประกอบด้วยเตีบงผู้ป่วยแบบ/ไกร์พร้อมหมอนและผ้าห่มจำนวน 5ชุด เครื่องวัดความดัน 5 เครื่อง ชุดPPE 100ชุดและหน้ากากN95 320ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000.-บาท


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง ทำให้ทุกภาคส่วนต้องทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะอำเภอวังโป่ง ภายใต้การนำของนายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง ต้องประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆเช่นหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องที่ ภาคเอกชนในการร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง การตั้งจุดคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน เป็นต้น


ถึงแม้ว่าเหมืองทองอัคราของบริษัทฯ ยังคงถูกระงับการดำเนินงาน แต่บริษัทฯ ยืนยันขอเคียงข้างประชาชนในอำเภอวังโป่งร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19ครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยบริษัทฯได้สนับสนุนน้ำดื่มพร้อมอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000.-บาทให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน13หมู่บ้านในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และล่าสุดได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังโป่ง เป็นเงิน 100,000.-บาทเพราะถ้าเราจะรอด…เราต้องรอดไปด้วยกัน

ยุทธ ศรีทองสุข มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว

You may have missed