28/07/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

ผ่อนคลาย รพ.สก.พร. ร่วม สอ.รฝ.ทร.จัดวงหัสดนตรีบรรเลง ผ่อนคลายผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19

ผ่อนคลาย รพ.สก.พร. ร่วม สอ.รฝ.ทร.จัดวงหัสดนตรีบรรเลง ผ่อนคลายผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19


ตามที่ โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (รพ.สก.พร.) ได้ให้บริการตรวจและฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยจากโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมนั้น


พลเรือตรีชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุด นอกจากนี้แล้วยัง ได้ประสาน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.ทร.) นำหมวดดุริยางค์ กองร้อยกองบังคับการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ จัดวงหัสดนตรี มาบรรเลง เพื่อสร้างความสุขและผ่อนคลาย ให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาใช้บริการในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645