Breaking News

สงขลา-เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ,รองเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดนาทวี ประชุมเตรียมจัดอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า หลายหน่วยงานร่วม (ชมคลิป)

สงขลา-เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ,รองเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดนาทวี ประชุมเตรียมจัดอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า หลายหน่วยงานร่วม

 

วันนี้ 10 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมวัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พระราชวรเวธี (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.9, ศศม.) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี/รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเกจิดังของภาคใต้ ,เจ้าคณะอำเภอต่างๆ ได้ร่วมประชุมกับ พ.อ.พสุธาร สมิตานนท์ ผบ.กรม สน.พล.ร.15/หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะที่ 4 จ.สงขลา, เรือโท วิสินธ์ บุญช่วย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 2,

ร.ต. ปราโมทย์ แสงแก้ว ผู้แทนศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อหารือ/เตรียมการจัด และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 ห้วงเข้าพรรษา” เพื่อให้สามารถจรรโลงพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา